11 - 20 April 2020
 • Levon Aronian
  Levon Aronian

  Name: Levon Aronian
  Age: 37
  Counry: Armenia
  World ranking: No. 6

  Read more...
 • Vincent Keymer
  Vincent Keymer

  Name: Vincent Keymer
  Age: 15
  Country: Germany
  World ranking: No. 3 (U16)

  Read more...
 • Viswanathan Anand
  Viswanathan Anand

  Name: Viswanathan Anand
  Age: 50
  Country: India
  World ranking: No. 16

  Read more...
 • Daniel Fridman
  Daniel Fridman

  Name: Daniel Fridman
  Age: 43
  Country: Germany
  World ranking: No. 174

  Read more...
 • Maxime Vachier-Lagrave
  Maxime Vachier-Lagrave

  Name: Maxime Vachier-Lagrave
  Age: 29
  Country: France
  World ranking: No. 8

  Read more...
 • Magnus Carlsen
  Magnus Carlsen

  Name: Magnus Carlsen
  Age: 29
  Country: Norway
  World ranking: No. 1

  Read more...
 • Fabiano Caruana
  Fabiano Caruana

  Name: Fabiano Caruana
  Age: 27
  Country: USA
  World ranking: No. 2

  Read more...
 • Richard Rapport
  Richard Rapport

  Name: Richard Rapport
  Age: 24
  Country: Hungary
  World ranking: No. 75

  Read more...
 • Alexei Shirov
  Alexei Shirov

  Name: Alexei Shirov
  Age: 47
  Country: Spain
  World ranking: No. 75

  Read more...

Alexei Shirov

Name: Alexei Shirov
Age: 47
Country: Spain
World ranking: No. 75